Eesti Arhitektide Liit (EAL) tunnustas arhitektuuri ja ruumiloome 2019. aasta väljapaistvamaid edendajaid, jagades traditsiooniliselt valdkonna arendamise ja panustamise eest parimatele teenetemedaleid. Erilist tunnustust pälvisid Haapsalu linnuse uuendajad, kes pälvisid nii “Tellija 2019” kui ka “Ehitaja 2019” tiitli.

„Tellija 2019“ teenetemedal läks Haapsalu linnuse juhatajale Kaire Toomingule südamega tehtud töö ja sihikindluse eest Haapsalu linnuse uuenemisel. Tänu Kairele on Haapsalu linnuse süda saanud uue hingamise, muuseumil on uued siseruumid ning väljapanek on avatud aastaringselt. Tellija eesmärk oli eksponeerida eelkõige ajaloolist linnust ning hoida uues lisanduvas kihis minimalistlikku joont. Arhitektuuriajaloolase ja muuseumi juhatajana oskas Kaire seada lati kõrgele: kasutatavad materjalid ning ruumilahendused pidid olema kvaliteetsed, väärikad, ajatud ja kestvad. Ilma tellija suurepärase koostööta arhitekti ja ehitajaga poleks olnud võimalik saavutada sellist terviklikku tulemust.

“Ehitaja 2019” tiitliga pärjati AS Restori projektijuhti Meelis Saani ehitustöö juhtimise eest Haapsalu linnuse uuendamisel. Ehitusmälestiste puhul tuleb palju infot ilmsiks alles lammutamise ja ehituse käigus, mistõttu tuleb pidevalt ette muudatusi ning tehniliste lahenduste või materjalide asendamise vajadust. Nii oli ka Haapsalu linnuse konserveerimisprojektiga keerulisi hetki, kuid tänu Meelise suurepärasele koostööle arhitektide ja tellijaga ning oskuslikult valitud alltöövõtjatele said kõik ootamatud probleemid lahenduse ning tervikliku välis- ja sisearhitektuuriga projekt valmis õigel ajal.