Külastusinfo

Haapsalu Linnuse muuseumi külastusinfoi külastusinfo

Hea teada

Külastusprogrammid

Muuseumitund

Pood

Linnuse pood

Kohvik

Kohvik

Kontaktid

Haapsalu linnuse muuseumi töötajate kontaktid