EKSKURSIOONID
kõigile huvilistele

Giidituur linnuses

ELUOLU KESKAJAL
3.-9. klassidele

Muuseumitund Haapsalu linnuses

AARDEJAHT HAAPSALUS
I ja II kooliastmele

Aardejaht Haapsalus

TÖÖLEHED JA JUHENDID
kõigile huvilistele

Lõbusad juhendid ja värvimislehed

AARDEJAHT HAAPSALUS
VAATA TEISTE HAAPSALU JA LÄÄNEMAA MUUSEUMIDE PROGRAMMIDE KOHTA INFOT
SIIT: https://www.salm.ee/programmid/koolidele/