EKSKURSIOONID
kõigile huvilistele

Giidituur linnuses

VANA AJA ASJAD
lasteaiale ja I kooliastmele

Muuseumitund

ELUOLU KESKAJAL
kõikidele kooliastmetele

Muuseumitund

AARDEJAHT HAAPSALUS
I ja II kooliastmele

Aardejaht Haapsalus

TÖÖLEHED JA JUHENDID
kõigile huvilistele

Lõbusad juhendid ja värvimislehed

AARDEJAHT HAAPSALUS
VAATA TEISTE HAAPSALU JA LÄÄNEMAA MUUSEUMIDE PROGRAMMIDE KOHTA INFOT
SIIT: https://www.salm.ee/programmid/koolidele/